Bạn đang ở đây

hai mặt phẳng vuông góc

Một số sai lầm trong chứng minh vuông góc hình học không gian

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 05/05/2016 - 11:09sa

Học sinh thường mắc các sai lầm sau đây khi suy luận:

Sai lầm 1. Cho hai mặt phẳng vuông góc với nhau, một đường thẳng tuỳ ý nằm trong mặt phẳng này thì vuông góc với mặt phẳng kia. Như hình vẽ dưới đây thì \(d\) không vuông góc với \((\alpha)\).

Định lý về hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 21/04/2016 - 8:23ch

Định lý. Nếu hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng vuông góc với mặt phẳng thứ ba.

\[\left.\begin{array}{c}(P)\bot(Q)\\(P')\bot(Q)\\(P)\cap(P')=\Delta\end{array}\right\}\Rightarrow \Delta\bot(Q)\]

Từ khoá:

Định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 6:47ch

Định nghĩa

Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông.

Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Để chứng minh hai mặt phẳng vuông góc ta chứng minh trong mặt phẳng này có một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.

Đăng kí nhận RSS - hai mặt phẳng vuông góc