Bạn đang ở đây

các khái niệm liên quan đến vectơ

Sự cùng phương, cùng hướng của hai vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 10:33sa

Giá của vectơ: Giá của một vectơ là đường thẳng đi qua điểm gốc và điểm ngọn của vectơ đó.

Hai vectơ cùng phương: Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Khái niệm vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 09/03/2016 - 6:12ch

Vectơ được đưa vào chương trình hình học lớp 10 để đại số hoá hình học. Với công cụ vectơ ta có thể cộng, trừ các đoạn thẳng có hướng, nhân nó với số, tính góc giữa các vectơ rồi dùng công cụ góc đó để đi tính góc hình học. Với việc đại số hoá các đối tượng hình học, việc trình bày lời giải một bài toán hình học sẽ gọn và đẹp hơn.

Đăng kí nhận RSS - các khái niệm liên quan đến vectơ