Bạn đang ở đây

phương trình tích

Phương trình tích - lớp 8

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 20/03/2020 - 8:38ch

Phương trình tích là phương trình dạng 

  • \(A.B=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \end{array} \right.\)
  • \(A.B.C=0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} A=0 \\ B=0 \\ C=0 \end{array} \right.\)

trong đó, \(A, B\) là các biểu thức chứa ẩn \(x.\)

Bài 1. Giải các phương trình

Đăng kí nhận RSS - phương trình tích