Bạn đang ở đây

đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 29/09/2016 - 3:39ch

PHƯƠNG PHÁP

  • Để chứng minh ba điểm thẳng hàng ta chứng minh chúng là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt
  • Để chứng minh ba đường thẳng \(d_1, d_2, d_3\) đồng quy ta gọi \(I\) là giao điểm của \(d_1\) và \(d_2\) rồi chứng minh \(I\) thuộc \(d_3\) bằng cách chứng minh \(I\) thẳng hàng với 2 điểm \(A, B\) có sẵn trên \(d_3.\)

BÀI TẬP

Tìm thiết diện

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 15/09/2016 - 4:17ch

Phương pháp. Để tìm thiết diện của mặt phẳng \((\alpha)\) với một hình chóp ta đi tìm các đoạn giao tuyến của mp đó với các mặt của hình chóp sao cho các đoạn thẳng đó tạo thành một đa giác. Thiết diện là đa giác vừa tìm.

Chú ý. Ta có thể tìm giao điểm của \((\alpha)\) với các cạnh của hình chóp.

Bài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 26/08/2016 - 10:26sa

Có 2 phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng \(d\) và mặt phẳng \((\alpha)\) như sau:

Phương pháp 1. (Tìm trực tiếp). Tìm giao điểm của \(d\) và một đường thẳng \(a\) nào đó trong \((\alpha)\)

Phương pháp 2. (Dùng mặt phẳng phụ)

Các tiên đề của hình học không gian

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 15/06/2016 - 11:13sa

Điểm, đường thẳng, mặt phẳng là các đối tượng cơ bản của hình học không gian, ta không thể định nghĩa mà chỉ mô tả chúng. Người ta nhận thấy rằng có vài mệnh đề hiển nhiên đúng khi quan sát bằng mắt mối quan hệ giữa những đối tượng cơ bản này. Người ta chọn ra, đề xuất và thừa nhận nó đúng để xây dựng môn hình học không gian. Các mệnh đề này SGK gọi là các tính chất thừa nhận, hay còn gọi là các tiên đề của hình học không gian.

Đăng kí nhận RSS - đại cương về đường thẳng và mặt phẳng