Bạn đang ở đây

hai mặt phẳng song song

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 31/12/2019 - 7:54sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\). Gọi (O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\). Cho \((\alpha)\) là mặt phẳng qua \(O\) và song song với mặt phẳng \((SCD)\). Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \((\alpha)\).

Bài 2. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(M\) là một điểm di động trên đoạn \(AD\) (không trùng với \(A\) và \(D\). Gọi \((\alpha)\) là mặt phẳng qua \(M\) và song song với mặt phẳng \((SCD).\)

Định lý về một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 25/06/2016 - 3:53ch

Định lý. Cho hai mặt phẳng song song \((\alpha)\) và \((\beta).\) Nếu mặt phẳng \((\gamma)\) cắt \((\alpha)\) theo giao tuyến \(a\) thì \((\gamma)\) cũng cắt \((\beta)\) theo giao tuyến \(b\) và ta có \(a\parallel b.\)

Chú ý. Từ định lý trên ta có thêm một phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\gamma):\)

Cách chứng minh hai mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 23/06/2016 - 4:31ch

Định lý. Nếu mặt phẳng \((\alpha)\) chứa hai đường thẳng cắt nhau \(a\) và \(b\) cùng song song với mặt phẳng \((\beta)\) thì \((\alpha)\) song song với \((\beta).\)

Áp dụng cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng ta có hệ quả sau.

Đăng kí nhận RSS - hai mặt phẳng song song