Bạn đang ở đây

hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 10/10/2016 - 6:30ch

Câu 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(ABCD\) là hình bình hành tâm \(O.\) Giao tuyến của hai mặt phẳng \((SAB)\) và \((SCD)\) là

A. \(SO\)

B. \(d\) đi qua \(S\) và song song với \(AB\)

C. \(d\) đi qua \(S\) và song song với \(BC\)

D. Không có giao tuyến

Câu 2. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

1. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung

2. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau

Giao tuyến của hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 23/09/2016 - 9:39sa

Hệ quả. (SGK/57)

Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) song song với cả 2 đường thẳng kia, hoặc trùng với một trong hai đường thẳng kia.

Cách tìm giao tuyến:

Bài tập hai đường thẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 23/09/2016 - 8:06sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(M, N, P\) lần lượt là trung điểm của \(SA, SB, SC.\) Tìm giao tuyến của \((MNP)\) và \((SAD).\) Tìm thiết diện của hình chóp và \((MNP).\) Thiết diện là hình gì? Vì sao?

Bài 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành.

Đăng kí nhận RSS - hai đường thẳng song song