Bạn đang ở đây

góc giữa hai đt

Tính góc giữa hai đường thẳng bằng phương pháp vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 08/02/2016 - 1:01sa

bài tập tính góc giữa hai đường thẳng ta thấy bài giải rất dài dòng và phải dùng định lý cosin, công thức trung tuyến nhiều lần. Ở bài viết này ta tìm hiểu thêm phương pháp vectơ để giải bài toán đó gọn hơn.

Bài tập tính góc giữa hai đường thẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 03/02/2016 - 5:50ch

Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau. Có 2 phương pháp tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau:

  1. Vẽ góc dựa vào định nghĩa rồi tính
  2. Sử dụng vectơ và tích vô hướng

Dưới đây là các bài tập dùng phương pháp thứ nhất.

Trong tất cả các bài tập tính góc giữa hai đường thẳng, ta kí hiệu góc giữa hai đường thẳng \(a\) và \(b\) là \(\widehat{(a,b)}\).

Đăng kí nhận RSS - góc giữa hai đt