Bạn đang ở đây

bài đt vuông góc mp

Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 11:36ch

Trong không gian cho điểm \(M\) và mặt phẳng \((\alpha)\). Điểm \(H\) gọi là hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) nếu \(H \in (\alpha)\) và \(MH \bot (\alpha)\).

Để tìm hình chiếu vuông góc của điểm \(M\) lên mặt phẳng \((\alpha)\) ta dựng đường thẳng \(d\) qua \(M\) và vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) sau đó tìm giao điểm \(H\) của \(d\) và \((\alpha)\).

Cách chứng minh đt vuông góc với mp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 10:48ch

Để chứng minh đường thẳng \(d\) vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) ta chứng minh \(d\) vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau \(a\) và \(b\) nằm trong \((\alpha)\).

Ví dụ 1. Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(ABC\) là tam giác vuông tại \(B\), \(SA \bot (ABC)\).

Định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 9:48ch

Định nghĩa. Đường thẳng \(d\) được gọi là vuông góc với mặt phẳng \((\alpha)\) nếu \(d\) vuông góc với mọi đường thẳng \(a\) nằm trong mặt phẳng \((\alpha)\). Kí hiệu \(d \bot (\alpha)\).

Tiếp theo: Cách chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Đăng kí nhận RSS - bài đt vuông góc mp