Bạn đang ở đây

phương trình đường tròn

Một số bài tập nâng cao phương trình đường tròn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 24/03/2016 - 7:40ch

Bài 1. Tính độ dài dây cung khi cắt đường tròn \((C): x^2+y^2-4x+2y-12=0\) bởi đường thẳng \(\Delta : 3x+4y+8=0\).

Bài 2. Cho điểm \(I(1;1)\) và đường thẳng \(\Delta : x+7y+2=0\). Viết phương trình đường tròn nhận \(I\) làm tâm và cắt \(\Delta\) theo một dây cung có độ dài bằng \(4\).

Điều kiện tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 1:50ch

Đường thẳng \(\Delta\) tiếp xúc với đường tròn tâm \(I\) bán kính \(R\) khi và chỉ khi
\[\mathrm{d}(I,\Delta)=R\]
Khi đó \(\Delta\) gọi là tiếp tuyến của đường tròn.

Liên quan: khoang-cach-tu-diem-den-duong-thang

Một số bài tập cơ bản phương trình đường tròn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 09/03/2016 - 10:24ch

Bài 1. Viết phương trình đường tròn có tâm \(I(3;-1)\), bán kính \(R=2\).

Giải. Phương trình đường tròn tâm \(I(3;-1)\), bán kính \(R=2\) là \((x-3)^2+(y+1)^2=4\).

Bài 2. Viết phương trình đường tròn có tâm \(I(0;3)\) và đi qua \(A(3;-2)\).

Phương trình đường tròn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 09/03/2016 - 9:47ch

Phương trình đường tròn biết tâm và bán kính

Trong mặt phẳng toạ độ \(Oxy\) cho đường tròn \((C)\) có tâm \(I(a;b)\), bán kính \(R\). Điểm \(M(x;y)\) tuỳ ý thuộc đường tròn khi và chỉ khi

\[(x-a)^2+(y-b)^2=R^2 \quad (1)\]

Phương trình trên là phương trình của đường tròn tâm \(I(a;b)\), bán kính \(R\).

Dạng khác của phương trình đường tròn

Đăng kí nhận RSS - phương trình đường tròn