Bạn đang ở đây

ôn thi tuyển sinh 10

Đề thi tuyển sinh 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2016

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 09/06/2016 - 11:53sa

Câu 1. (2,0 điểm):

  1. Giải phương trình \(9x^2-12x+4=0.\)
  2. Giải phương trình \(x^4-10x^2+9=0.\)
  3. Giải hệ phương trình \(\begin{cases}2x+y=5\\5x-2y=8\end{cases}\)

Câu 2. (2,0 điểm): Cho hai hàm số \(y=\dfrac{1}{2}x^2\) và \(y=x-\dfrac{1}{2}.\)

Đăng kí nhận RSS - ôn thi tuyển sinh 10