Bạn đang ở đây

Giới thiệu

Đây là trang hỗ trợ học sinh tự học Toán ở nhà.

Trang được đăng kí tên miền và đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 2016.

Đây là một dự án cá nhân, được tôi dùng để chiếu lý thuyết khi dạy Toán lớp 10, 11, 12 nhằm tiết kiệm thời gian ghi bảng. Đồng thời, đây cũng là nơi tra cứu lý thuyết, bài tập có giải, bài tập tự giải dành cho học sinh.

Trang được soạn theo phương châm cần gì soạn nấy, cái gì cần trước soạn trước nên nội dung có thể chưa đầy đủ. Tuy nhiên theo thời gian thì nội dung sẽ phong phú dần và được sắp xếp, lưu trữ có hệ thống.

Tất cả nội dung của trang này được soạn bởi Phan Tấn Phú.